مرکز توسعه شغلی ایرانسل

شرکت ایرانسل با همکاری مدرسه اشتغال شریف، جهت شناسایی افراد مستعد تازه فارغ التحصیل و پرورش رهبران آینده سازمان، اقدام به ایجاد مرکز توسعه شغلی ایرانسل نموده است. این مرکز در راه بهره‌مندی از استعداد و قابلیت‌های فارغ التحصیلان اخیر دانشگاه‌های معتبر، طرح‌های متنوعی را برای شناسایی و توسعه قابلیت‌های علمی و عملی افراد در نظر گرفته است. از آنجا که با ارتباط اصولی دانشگاه و سازمان‌های فنی، شکوفایی صنعت و علم بیش از پیش محقق خواهد شد، خوب است که در این مسیر با همراهی هم قدم برداریم.

مراحل

فرصت های کارآموزی

شما می‌توانید برای کارآموزی در ایرانسل در حوزه‌های زیر اقدام کنید: